Co vás čeká

Homeopatická konzultace trvá 60-90 minut a v ideálním případě probíhá formou osobní schůzky. Pokud to není možné, ať už ze zdravotních nebo praktických důvodů (velká vzdálenost bydliště), lze schůzku uskutečnit online. Vždy je ale nutné, aby byl přítomen klient, kterého se konzultace týká (pokud jde např. o malé děti). Na samotnou schůzku se není třeba nijak zvlášť připravovat. Konzultace probíhá formou rozhovoru, který má za cíl podrobně zmapovat váš zdravotní stav včetně vaší rodinné anamnézy. Pokud máte aktuální lékařské zprávy, vezměte je laskavě s sebou k nahlédnutí.